A.V.Z.A
Haalt het beste uit jezelf

Lijst met tuchtmaatregelen

Hieronder volgt een overzicht van de schorsingen die zullen worden opgelegd volgens de begane overtreding. Voor een aantal overtredingen wordt ook een boete opgelegd, al dan niet in combinatie met een schorsing. De mogelijke boetes vindt u in onze Boetetabel.

A. Allerhande lichte overtredingen

  1. Uitsluiting voldoende
  2. Blaam met boete

B. Houding speler/official t.o.v. de scheidsrechter of commissielid in opdracht

Art.

Omschrijving

Sanctie

01

Beschuldiging van partijdigheid

1 tot 4 speeldagen

02

Misplaatste houding

2 tot 6 speeldagen

03

Onzedelijke gebaren t.o.v. de scheidsrechter

2 tot 6 speeldagen

04

Kritiek met belediging(en) en/of grofheid(heden)

3 tot 8 speeldagen

05

Belediging met betrekking op ras, taal, nationaliteit, godsdienst, enz.

4 tot 12 speeldagen

06

Terrein verlaten zonder toestemming

1 speeldag

07

Terrein betreden zonder toestemming

1 tot 4 speeldagen

08

Terugkomen op terrein na uitsluiting

2 tot 6 speeldagen

09

Weigeren de zaal te verlaten

3 tot 8 speeldagen

10

Medespelers aanmanen de zaal te verlaten

1 tot 2 speeldagen

11

Bedreiging(en) zonder geweld

4 tot 12 speeldagen

12

Bedreigingen met geweld

12 tot 52 speeldagen

13

Binnentreden kleedkamer scheidsrechter

4 tot 12 speeldagen

14

Handtastelijkheden

12 tot 52 speeldagen

15

Voorwerp in de richting van de scheidsrechter werpen

12 tot 52 speeldagen

16

Opzettelijk trappen van de bal naar de scheidsrechter

4 tot 24 speeldagen

17

Uit handen slaan van attributen (fluitje – kaart)

12 tot 52 speeldagen

18

Opzettelijk duwen van scheidsrechter

12 tot 52 speeldagen

19

Slaan/spuwen/trappen naar de scheidsrechter (zonder raken)

1 jaar tot 3 jaar

20

Slaan/spuwen/trappen op de scheidsrechter (met raken)

3 jaar tot levenslang

 

C. Houding speler/official t.o.v. tegenstrever of publiek

Art.

Omschrijving

Sanctie

01

Kritiek

1 tot 2 speeldagen

02

Provocatie

1 tot 4 speeldagen

03

Onzedelijk gebaar en/of ongepaste houding

1 tot 4 speeldagen

04

Belediging

1 tot 4 speeldagen

05

Belediging met betrekking op ras, taal, nationaliteit, godsdienst, enz.

4 tot 12 speeldagen

06

Werpen van voorwerpen

4 tot 12 speeldagen

07

Binnentreden kleedkamer tegenstander

4 tot 12 speeldagen

08

Handtastelijkheden

12 tot 52 speeldagen

09

Gewone spelovertreding

1 tot 2 speeldagen

10

Spelbederf

1 tot 4 speeldagen

11

Zware fout in het spel

2 tot 6 speeldagen

12

Zware fout in het spel met kwetsuur tot gevolg

3 tot 8 speeldagen

13

Opzettelijk gevaarlijk spel

2 tot 6 speeldagen

14

Beentje lichten als wisselspeler

3 tot 8 speeldagen

15

Neerduwen of neertrekken

2 tot 6 speeldagen

16

Opzettelijk duwen na een fout

1 tot 8 speeldagen

17

Opzettelijk duwen zonder aanleiding

4 tot 12 speeldagen

18

Opzettelijk trappen na een fout (zonder raken)

2 tot 8 speeldagen

19

Opzettelijk trappen na een fout (met raken)

4 tot 12 speeldagen

20

Opzettelijk trappen zonder aanleiding (zonder raken)

4 tot 12 speeldagen

21

Opzettelijk trappen zonder aanleiding (met raken)

12 tot 52 speeldagen

22

Elleboogstoot

12 tot 52 speeldagen

23

Opzettelijk slaan, kniestoot, kopstoot (zonder raken)

6 tot 24 speeldagen

24

Opzettelijk slaan, kniestoot, kopstoot (met raken)

1 jaar tot 3 jaar

25

Herhaald slaan, trappen, kopstoot, kniestoot

3 jaar tot levenslang

 

D. Officials en/of afgevaardigden

Art.

Omschrijving

Sanctie

01

Opzettelijk administratief verzuim

1 tot 4 speeldagen

02

Opzettelijk beschadigen officieel document

4 tot 12 speeldagen

03

Vervalsing document

12 tot 52 speeldagen

04

Onsportief gedrag: functie als kapitein verzuimen

1 tot 2 speeldagen

 

E. Wangedrag op de zitting 

Onbetamelijk gedrag tijdens Tuchtcomité

Strafmaat X 2

 

F. Recidief binnen 3 jaar 

Herhaling van zelfde feiten binnen 3 jaar

Strafmaat X 2

 

G. Niet naleven schorsing

Opstellen speler ondanks schorsing

Strafmaat X 2

H. Preventieve schorsing

In geval van ernstige incidenten kan het Dagelijks Bestuur in afwachting van een definitieve beslissing door de bevoegde instanties en zonder partijen te horen, spelers, clubleiders of officials schorsen.

De opgelegde voorlopige schorsing treedt onmiddellijk in werking en is niet vatbaar voor enig verzet.

 

Deze lijst is niet limitatief. Hij kan bijgevolg volgens de noodwendigheden aangepast worden. 

Wedstrijdkalender weekend.
Wedstrijdkalender week.
Rangschikking weekend.
Rangschikking week.

Volg Ons

Facebook

Copyright © AVZA 2024

Design by new Webcreatix